Trụ sở chính:

- Điện thoại: 0934025847 | 0986623670

- Email: phukienrenhat.net@gmail.com

- Website: http://phukienrenhat.net/

- Thời gian làm việc: 8h-22h

(Xem trên bản đồ)
Follow us on Facebook f